Tuesday, 29 November 2016

5e02 PdPc Inkuiri 5 E
resources about 5E model

http://www.science-bits.com/en/5e-instructional-model/

https://bscs.org/bscs-5e-instructional-model

https://sites.google.com/site/ced505hicks/home/5-e-s-constructivism-and-inquiry

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html

http://www.bioedonline.org/videos/supplemental-videos/5e-model-for-teaching-inquiry-science/

https://www.science4us.com/educational-model/

https://primaryconnections.org.au/about/teaching

http://www.wisd.org/users/0001/docs/GVC/5E%20Model.pdf

https://www.bscs.org/sites/default/files/_legacy/BSCS_5E_Instructional_Model-Executive_Summary_0.pdf

http://www.ses.org.au/5esmethodology.pdf

http://www.dentonisd.org/Page/185

http://wilkes.discoveryeducation.com/horvathj/2013/10/13/5e-instructional-model-backward-design/

https://www.mheonline.com/inspire-science/simple

http://cognitiveperformancegroup.com/2014/10/08/5e-instructional-design-model-inspired-constructivist-theory/

http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/support/Pages/e5.aspx

https://www.mheonline.com/inspire-science/pdf/Inspire-Science-Overview-Brochure.pdf

https://crystalhislop.wordpress.com/2013/09/04/5-e-model/

http://nittygrittyscience.com/the-5e-instructional-model-why-you-should-be-using-it-in-your-classroom/

 http://slideplayer.com/slide/8752079/

http://www.unr.edu/Documents/science/nevadateach/02%20NVTeach%20Stages%20of%205E%20Model%20(2).pdf

http://www.d64.org/learning/science-curriculum-project.cfm

http://www.tcea.org/blog/lesson-planning-5e-model/

https://bscs.org/bscs-5e-instructional-modelProject Based Learning (video 2)


Project Based Learning (video 1)
Types of inquirySource: mind shift

Friday, 25 November 2016

5e01 Inkuiri 5 E


5EPdP inkuiri
The e5 Instructional Model

BSCS 5E Instructional ModelAn elaboration of the PrimaryConnections 5Es teaching and learning modelInquiry In ActionInquiry in Action
Dalam site ini ,ada ebook /downloadable PDF yang bagi idea kepada guru 
dan  ada aktiviti kelas yang berkaitan dengan sains.
Edutopia (Project Based Learning)

To explore more about PBL ,this website provide resources and videos about Project Based Learning

https://www.edutopia.org/project-based-learning

Project-based learning is a dynamic approach to teaching in which students explore real-world problems and challenges. With this type of active and engaged learning, students are inspired to obtain a deeper knowledge of the subjects they're studying.


Design Thinking and PBL

Core Strategies for Innovation and Reform in Learning

Creating a Welcoming and Intellectually Challenging Classroom


Expanding the STEM (or STEAM) Pipeline to Diverse Learners
4 Strategies to Energize and Focus Your Students

5 Keys to Rigorous Project-Based Learning


Thursday, 24 November 2016

Kursus KSSM


1. Penerangan KSSM

2. Taklimat KSSMFlipping the Classroom (video)


The Flipped Classroom
Amanda Gregory
The Flipped Class: Rethinking Space & Time
Edutopia
The Flipped Classroom Model

Sprouts

What is Flipped Learning?

Common Sense Education
The Flipped Classroom Model

MADDrawProductions

The Flipped Science Classroom

Alice SchmitzMandarin edition:


http://flipped-classroom-workshop.wikispaces.com/

Tuesday, 18 October 2016

TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Latar belakang KSSM

Semakan KSSR dilakukan berpandukan syor yang terkandung di dalam PPPM 2013-2025.
Tujuan semakan dilakukan adalah bagi memastikan kurikulum persekolahan kekal relevan dengan perkembangan dan keperluan semasa serta masa depan khususnya bagi melalui dan menangani cabaran-cabaran dalam ABAD KE-21.

Apabila KSSR mula dibangunankan dan kemudian dilaksanakan mulai tahun 2011 asas pertimbangan dalam membangunkan kurikulum tidak meliputi syor oleh PPPM keranan pelan ini muncul pada tahun 2013. Pada ketika itu KSSR sudahpun siap dikonsepsikan dan telah pun mula dilaksanakan.

Justru bagi menyahut syor-syor yang terkandung di dalam PPPM maka itulah KSSR di semak semula.

Perkara-perkara yang disyorkan oleh PPPM adalah:
Di dalam Bab 2 menyebut bahawa murid-murid yang dilahirkan melalui sistem pendidikan mencapai 6 Aspirasi murid iaitu: Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti Nasional.

Murid-murid juga perlu disediakan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan Abad ke-21
Kekuatan dan kedaulatan sesebuah negara mempunyai hubungkait dengan bagaimana rakyatnya menjalani sistem kehidupannya. Perpaduan dan keharmonian dalam menjalani kehidupan dalam sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum menjadi tunjang kepada kedaulatan sesebuah negara. Justru itu elemen perpaduan dan keharmonian di tekankan dan bagi menyambut syor ini, kurikulum persekolahan hendaklah mengintegrasikannya.


Adalah Penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa, Matematik, Sains dan Sejarah. Mereka juga digalakkan untuk memperolehi dan menguasai maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain yang menyumbang kepada kemenjadian secara holistik, seperti seni, muzik dan sukan dan mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi dalam kehidupan seharian.

Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan mendepani situasi kehidupan yang semakin mencabar dan kompleks memerlukan kapasiti pemikiran yang bukan sekadar tahu dan faham tetapi melangkau sehingga penyelesaian masalah dalam kehidupan serta menghasilkan ciptaan-ciptaan bagi bersaing di peringkat global.

Sistem pendidikan berperanan menyediakan murid dengan pelbagai ilmu, pengetahuan dan nilai termasuk kemahiran Memimpin. Kemahiran ini bukan bermaksud murid perlu menjadi pemimpin negara tetapi ciri-ciri kepimpinan bermula dari memimpin diri sendiri, rakan, kumpulan dan semakin meluas dalam kehidupannya kemudian. setiap murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin, serta bekerja dalam kumpulan

Di era dunia tanpa sempadan kini, komunikasi berlaku melangkau sempadan Geografi. Dunia semakin kecil. Bagi membolehkan komunikasi berlaku dengan berkesan, kemahiran berbahasa adalah antara skill yang dituntut. Keboleh menguasai pelbagai bahasa menjadi advantage atau kelebihan. Sistem pendidikan Malaysia menyarankan supaya murid menguasai sekurangnya-kuranya 3 bahasa. Ini membolehkan interaksi internal dan external berlaku.

Sesebuah negara yang berdaulat turut dilihat dari sudut cara hidup rakyatnya. Bagi mencapai hasrat melahirkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu dan hidup penuh harmonis dan saling menghormati, elemen etika dan kerohanian di beri penekanan.

Hebatnya sebuah negara juga dilihat dari sudut amalan dan nilai patriotisme rakyatnya. Kita pernah mendengar slogan…Negara kita acuan kita…tujuannya adalah bagi memastikan masyarakat seluruh dunia mengenal Malaysia melalui bentuk identiti yang tersendiri dan mungkin ekslusif milik Malaysia.


Kemahiran abad ke 21 adalah dihasilkan oleh Partnership for 21st Century Skill yang menyatakan hasil murid dan sistem sokongan merangkumi kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran belajar dan inovasi (pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti) serta kemahiran informasi, media dan teknologi.
Rumusan dari pelbagai penjelasan tentang kemahiran yang diperlukan oleh murid sebagai kemahiran abad ke 21 adalah kemahiran berfikir, komunikasi, kerja sepasukan, kepimpinan, fleksible, berinisiatif dan terarah kendiri, teknologi maklumat dan komunikasi, keusahawanan, belajar sepanjang hayat dan kebolehan menyesuaikan diri.
Kemahiran ini akan dapat menghasilkan profil murid yang kita kehendaki iaitu murid yang berdaya tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, prihatin dan patriotik
Rumusan yang dapat dibuat adalah 4 perkara ini merupakan antara elemen nilai tambah baharu yang diselaraskan dlm penggubalan KSSR bagi melahirkan profil murid spt yang dihasratkan.
Perkara lain sprt FPK, Wawasan 2020, MBE, 4 Pillars of Education Unesco, Konsep Ulul Albab dan lain-lain yang menjadi asas pertimbangan pembangunan KSSR (2011) masih dikekalkan.


resource: KPM

Thursday, 1 September 2016

Taksonomi Bloom 1


Sumber :  https://ayip7miftah.wordpress.com/2014/12/29/infografis-revisi-taksonomi-bloom/